pineberrybrand
“BEAUTIFUL AND SIMPLE”
BY NATURAL

PINE & BERRY SKINCARE

“สวยงาม และเรียบง่าย ด้วยธรรมชาติ”

จุดเริ่มต้นของเราคือการเห็นปัญหา และเรียนรู้ที่แก้ปัญหา

 เราเริ่มต้นด้วยการสังเกตปัญหาผิวของผู้คนมากมาย รับฟังความรู้สึกของพวกเขาเกี่ยวกับปัญหาผิว

เราจึงได้ข้อสรุปที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองพวกเขาในวงกว้าง ที่ใครๆก็สามารถใช้ได้

เข้าใจง่าย และปลอดภัย โดยใช้หลักการผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิว

แม้ผิวแพ้ง่ายก็ต้องใช้ได้

ด้วยการศึกษาและวิจัยกลุ่มเป้าหมายผิวของเรา พบว่าปัญหาผิวไม่แข็งแรงเป็นสาเหตุหลักให้เกิดปัญหามากมายเช่นผิวแพ้ง่าย รอยแผลที่ผิวหน้า หลุมสิว ผดพื้น ริ้วรอยที่ลึก เป็นต้น

เราจึงควรสร้างโครงสร้างผิวให้แข็งแรงก่อน ค่อยทำฟื้นบำรุงผิว เพื่อป้องกันผิวจากการแพ้

Pine & Berry skincare เราจึงอยากให้ความรู้กับทุกๆคน ไปพร้อมกับการนำเสนอ

สินค้าที่ดีมีคุณภาพที่ตอบสนองปัญหาเหล่านั้นอย่างตรงจุด

จุดมุ่งหมายและปณิธาน

ผมต้องการนําเสนอความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้คน ในมุมมองคนที่ใช้ชีวิตทั่วไปคือมีเข้าใจบ้าง ไม่เข้าใจบ้าง

ทําให้เกิดการใช้ชีวิตประจําวันแบบไม่ถูกต้องทั้งหมด ปัญหาผิวก็ตามมามากมาย

การที่เรารู้จักตัวเองก่อน จัดการสาเหตุเหล่านั้นด้วยตัวเอง ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็น้อยลง

จะเติมจะเพิ่มตรงไหนให้สวยงามให้ดีขึ้นย่อมง่ายกว่ากว่าแก้ไข

คงเป็นเพราะผมเติบโตและเริ่มต้นมาจากวงการเภสัชกรรมของครอบครัว

ด้วยงานที่ต้องเยียวยาผู้ป่วย ต้องเข้าใจและรับฟังปัญหามากมาย

เราต้องทําด้วยความจริงใจและชื่อสัตย์ด้วยใจที่ปรารถนาให้พวกเขาหายจากความทุกข์

สิ่งที่เป็นแรงผลักดันและเป็นจุดยึดเหนี่ยวในใจของตัวเองมาจนถึงวันนี้คงเป็นรอยยิ้มและความสุขของผู้คนเหล่านั้น

ที่ผ่านพ้นเรื่องเลวร้ายกับปัญหาความทุกข์มาได้

แค่การได้เป็นส่วนหนึ่งในกรช่วยเหลือทุกคน ผมเองก็มีความสุขมากๆแล้วครับ

หวังว่า Pine & Berry จะทําให้ทุกๆคนมีรอยยิ้มอีกครั้ง กับความงดงามที่ยั่งยืนด้วยความเข้าใจนะครับ

 

KITTIPIT VIDHAYAPATWONG

CEO & FOUNDER

PINE & BERRY SKINCARE

ทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์